15.00

Επιφάνεια κοπής με αυλάκι 1/2 μπλε από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας