Κοντοσουβλιέρα Γωνιακή Ειδική Κατασκευή

Κοντοσουβλιέρα Inox ειδική κατασκευή.

Περιστρέφονται και τα οριζόντια και τα κάθετα κοντοσούβλια