Το Marvik είναι ένα μοντέρνο σκανδιναβικό σχέδιο, που συνδυάζει το MDF με το φυσικό ξύλο. Μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες συσκευές βιοαιθανόλης ή ηλεκτρικά τζάκια.