1,195.00

Καρβουνιέρα Δύο επιπέδων Ανοξείδωτη Biokan CGDD7

1,100.00

Καρβουνιέρα Δύο επιπέδων Ανοξείδωτη Biokan CGDD6

970.00

Καρβουνιέρα Δύο επιπέδων Ανοξείδωτη Biokan CGDD5

690.00

Καρβουνιέρα Δύο επιπέδων Ανοξείδωτη Biokan CGDD4

630.00

Καρβουνιέρα Δύο επιπέδων Ανοξείδωτη Biokan CGDD3

580.00

Καρβουνιέρα Δύο επιπέδων Ανοξείδωτη Biokan CGDD2

495.00

Καρβουνιέρα Δύο επιπέδων Ανοξείδωτη Biokan CGDD1

Επαγγελματικός Εξοπλισμός

Σχαριέρα Κάρβουνου ΒΙΟΚΑΝ CGS7 200x50x27cm

815.00

Καρβουνιέρα Μονή Ανοξείδωτη Biokan CGS7

Επαγγελματικός Εξοπλισμός

Σχαριέρα Κάρβουνου ΒΙΟΚΑΝ CGS6 180x50x27cm

750.00

Καρβουνιέρα Μονή Ανοξείδωτη Biokan CGS6

Επαγγελματικός Εξοπλισμός

Σχαριέρα Κάρβουνου ΒΙΟΚΑΝ CGS5 150x50x27cm

660.00

Καρβουνιέρα Μονή Ανοξείδωτη Biokan CGS5

Επαγγελματικός Εξοπλισμός

Σχαριέρα Κάρβουνου ΒΙΟΚΑΝ CGS4 120x50x27cm

470.00

Καρβουνιέρα Μονή Ανοξείδωτη Biokan CGS4

Επαγγελματικός Εξοπλισμός

Σχαριέρα Κάρβουνου ΒΙΟΚΑΝ CGS3 100x50x27cm

434.00

Καρβουνιέρα Μονή Ανοξείδωτη Biokan CGS3