Καύσιμη Ύλη
Φυσικό Αέριο / LPG
Μέγιστη Ισχύς Θέρμανσης
9,4 kW / 11,8 kW
Κατανάλωση
1.0 m³/h / 0.93 kg/h
Πίεση
20 mbar/37 mbar
Διαστάσεις Προϊόντος Υ x Π x Β (σε χιλιοστά)
260 x 1027 x 230
Βάρος Προϊόντος
21 kg
Χρώμα
Stainless Steel