Καύσιμη Ύλη
LPG
Μέγιστη Ισχύς Θέρμανσης
9 kW
Κατανάλωση
1,17 kg/h
Πίεση
37 mbar
Διαστάσεις Προϊόντος Υ x Π x Β (σε χιλιοστά)
914 x 597 mm
Βάρος Προϊόντος
35 kg