Καύσιμη Ύλη
Φυσικό Αέριο / LPG
Μέγιστη Ισχύς Θέρμανσης
16,5 kW / 16,5 kW
Κατανάλωση
1.75 m³/h / 1.30 kg/h
Πίεση
20 mbar/37 mbar
Διαστάσεις Προϊόντος Υ x Π x Β (σε χιλιοστά)
260 x 2000 x 230
Βάρος Προϊόντος
33 kg
Χρώμα
Stainless Steel